اینکوترمز، اصطلاحات بازرگانی بین الملل

یکی از مهمترین موضوعات در بحث صادرات و واردات قوانین اینکوترمز است. در دنیای تجارت امروز، قوانین اینکوترمز به یک بخش اساسی و اجتناب ناپذیر از زبان تجارت تبدیل شده است .

اینکوترمز مجموعه ای از اصطلاحات تعیین شده بین المللی است که در قرارداد های بین المللی بکار می رود تا برداشت یکسانی از قراردادها و خواسته های فی مابین شرکت ها وجود داشته باشد.

 معنای اصطلاحات بازرگانی بین الملل (International Commercial Terms) ریشه لغت اینکوترمز از مخفف سازی سه لغت لاتین تشکیل شده که مهمترین علت کاربرد آن تعیین درست و روشن حدود مسئولیتها، ریسکها و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل بین فروشنده، خریدار و همچنین اشخاص حقوقی یا حقیقی دخیل فرآیند تجارت است که هر دوره توسط اتاق بازرگانی بین الملل مورد بازبینی و باز نشر قرار می گیرد. اینکوترمز اولین بار در سال ۱۹۳۶ تدوین شد، و در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۱ آخرین نسخه آن که به اینکوترمز ۲۰۱۰ مشهور است، منتشر شده است.


اینکوترمز ۲۰۱۰ نسخه ی هشتم و نهایی از اینکوترمزها می باشد، که در ۱۱ قانون تعریف شده و بر مبنای روشهای حمل به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند :

گروه اول : این گروه شامل اینکوترم هایی می باشند که تمامی روشهای حمل را دربر می گیرند و متشکل از ۷ قانون میباشد.

۱ . EXW : تحویل درب کارخانه
در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل داده و کلیه مسئولیت ها و هزینه ها، اعم از بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار می باشد.

۲ . FCA : تحویل در نقطه ای معین در کشور مبدأ
به این معناست که فروشنده کالا را پس از ترخیص صادراتی درمحل مقرر به حمل کننده تعیین شده از سوی خریدار تحویل می دهد. با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک فرایند می باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار بوده ، همچنین معمولاً و (نه الزاماً) عقد قرارداد حمل و بیمه به عهده خریدار می باشد.

۳ . CPT : کرایه حمل پرداخت شده
این قاعده که نوعی حمل مرکب می باشد، براین مفهوم دلالت میکند که فروشنده کالا را تهیه، حمل داخلی و ترخیص صادراتی کرده ، هزینه های ترخیص صادراتی را خود پرداخت میکند . بعلاوه حمل کننده کالا تا مقصد نهائی را انتخاب، قرارداد حمل را منعقد و کرایه را تا محل مشخص در قرارداد بعنوان مقصد نهائی پرداخت می نماید. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می دهد پایان می یابد. همچنین پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد بازرسی با خریدار می باشد.

۴ . CIP : کرایه و بیمه حمل پرداخت شده
این اصطلاح از اینکوترمز بدین معنی است که فروشنده کالا را با اخذ مجوزهای صادراتی ازکشور خود و ترخیص صادراتی، به حمل کننده ای که منتخب خود او می باشد و خود با آن حمل کننده قرارداد حمل منعقد کرده تحویل میدهد بعلاوه کرایه حمل کالا تا مقصد را پرداخت نموده و همچنین کالا را تا مقصد بیمه کرده ، هزینه بیمه را نیز هم پرداخت مینماید .

۵ . DAT : تحویل در پایانه کشور مقصد
این اصطلاح بدین معنی است که فروشنده تمام هزینه های حمل ونقل (هزینه صادرات، حمل، تخلیه از حامل اصلی در بندر مقصد و هزینه های بندر مقصد) و فرض قبول تمامی ریسک ها تا پایانه مقصد را بر عهده می گیرد. پایانه می تواند بندر، فرودگاه، و مکان تبادل کالا تلقی گردد. ضمن اینکه حقوق ورودی، مالیات و هزینه های گمرکی برعهده خریدار است.

۶ . DAP : تحویل در نقطه ای معین در کشور مقصد
این اصطلاح می تواند برای تمامی حالات حمل و نقل استفاده شود، و یا در فرآیندی که در آن بیش از یک حالت حمل ونقل وجود داشته باشد. فروشنده مسئول هماهنگی حمل و تحویل کالا، آماده سازی جهت انجام تخلیه بار از وسیله نقلیه، در محل مورد توافق است. در این روش پرداخت مالیات و پوشش بیمه بر عهده فروشنده نمی باشد.

۷ . DDP : تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
فروشنده مسئول تحویل کالا در محل قید شده در کشور خریدار است، و پرداخت تمامی هزینه های انتقال کالا به مقصد از جمله حقوق ورودی و مالیات بر عهده فروشنده می باشد. این ترم حداکثر تعهدات در فروشنده و حداقل تعهدات در خریدار را شامل می شود.

گروه دوم؛ این گروه شامل اینکوترمهایی می باشد که شامل راه های آبی دریایی و داخلی (درون کشوری) هستند.

۸ . FAS : تحویل در کنار کشتی
محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر می باشد. مسئولیت عقد و پرداخت هزینه حمل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار است.

۹ . FOB : فوب
فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی در بندر مبدأ عبور داد ریسک خود را پایان داده است. هزینه حمل و همچنین عقد قرارداد حمل از بندر تحویل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار می باشد.

۱۰ . CFR : هزینه و کرایه حمل
سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می کند (بارگیری می شود) مسئولیت C&F همان فروشنده خاتمه مییابد. پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد آن با خریدار، و همچنین پرداخت هزینه حمل و عقد قرارداد آن با فروشنده می باشد.

۱۱ . CIF : هزینه، کرایه و بیمه حمل
در این روش کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری شد، مسئولیت فروشنده اتمام می یابد. ضمن اینکه هزینه حمل و بیمه و عقد قرارداد آن ها با فروشنده است.

 

.Copyright © 2019 IranClearance.ir . All Rights Reserved