تشریفات واردات و صادرات کالا در گمرک

تشریفات وارات و صادرات کالا

انجام تشریفات ترخیص كالاهای وارداتی و همچنین صدور كالا از كشور براساس قانون امور گمركی و آئین نامه اجرائی آن منوط به تنظیم اظهار نامه گمركی و تسلیم آن به گمرك می‌باشد. اظهار كننده موظف است اسناد لازم را از قبیل سیاهه خرید، گواهی مبدأ، اسناد بانكی و سایر مجوزهای مورد نیاز كه مقررات و قوانین مربوطه تعیین نموده است به اظهارنامه منضم نماید. براساس قانون مقررات صادرات و واردات كالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم گردیده است:
1- كالای مجاز : كالایی است كه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد.
2- كالای مشروط : كالایی است كه صدور یا ورود آن با كسب مجوزهای مربوطه امكان‌پذیر می‌شود.
3- كالای ممنوع : كالایی است كه صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ممنوع می‌باشد.
كالایی كه برای ورود یا صدور آن اظهارنامه گمركی تسلیم گمرك گردیده است، به لحاظ انطباق با مندرجات اظهارنامه و اسناد و مدارك و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. و چنانچه مغایرتی وجود نداشته باشد نسبت به صدور پروانه گمركی و ترخیص آن اقدام می‌گردد.
تشریفات گمركی صدور برخی كالاهای خاص منحصراً در گمركات ذیل انجام می گیرد:

  • فرش در گمركات غرب تهران، مهرآباد، كرمان، شیراز، كرمانشاه و مشهد
  • پسته در گمركات كرمان، غرب تهران و مهرآباد
  • زعفران در گمركات مشهد و مهرآباد
  • پوست و روده و سالامبور در گمرك جنوب تهران

 

نظام گمركی اطلاعات رایانه‌ای (‌نگار)

گمرك جمهوری اسلامی ایران ضمن تدوین برنامه‌ای جامع جهت اصلاح نظام سنتی خود، با همكاری ً برنامة عمران سازمان ملل متحد ً1،تشریفات گمركی مربوط به ترخیص كالا را تا حد ممكن، تسهیل نماید. و ً كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ً 2مصمم گردید كه سیستم موجود كامپیوتری خود را بهبود بخشیده به منظور تحقق این امر، بهره‌گیری از ً نظام گمركی اطلاعات رایانه‌ای ( نگار) در دستور كار گمرك ایران قرار گرفت. با عملیاتی شدن این سیستم در بخش صادرات از تاریخ (17/10/76) و متعاقب آن در بخش واردات از تاریخ (12/6/77) بسیاری از مراحل مربوط به تشریفات ترخیص كالا، به‌ویژه مواردی كه نیاز به تصمیم‌گیری و نظر كارشناسی ندارد، از طریق رایانه صورت می‌گیرد و با توجه به برخورداری آن از قابلیتها و امتیازات مختلف و متعدد، از روش سنتی پیشین كاملاً متمایز و ممتاز می‌باشد. در این زمینه می‌توان به برخی از مزایا و امتیازات این سیستم اشاره كرد:
1- استفاده از فرم بین المللی سند واحد اداری (S.A.D) به عنوان اظهار‌نامه.
با توجه به كدگذاری اطلاعات و استفاده از جداول كنترلی مرجع كه مشتمل برمشخصات افراد، كالاها، كشورها، می‌باشد، ورود این قبیل اطلاعات و گزارش‌گیری از آنها سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود.
2- حذف نسخه‌های اضافی اظهارنامه و استفاده از یك فرم استاندارد.
3- محاسبه وصولی‌های گمرك از طریق رایانه با حداكثر سرعت و دقت لازم.
4- حذف دفتر كوتاژ و اختصاص شماره ثبت به وسیله رایانه
5- حذف دفتر ژورنال و اختصاص شماره ثبت به وسیله رایانه
6- كنترل مجوزهای لازم جهت ترخیص كالا از طریق ارائه كدهای مربوطه توسط سیستم.
7- ارائه انواع گزارشات آماری، اقتصادی، تجاری و گمركی در كوتاه‌ترین زمان ممكن.
8- صدور پروانه ترخیص كالا از طریق رایانه
علاوه برامتیازات یاد شده می‌توان به قابلیت ها و توانائیهای زیر هم اشاره نمود:
1- امكان پرداخت حقوق و عوارض گمركی از طریق سیستم الكترونیكی بانكی.
2- امكان تعیین ارزیاب از طریق سیستم و تقسیم اظهارنامه‌ها در بین آنها
3- امكان انتخاب مسیر ترخیص كالا براساس اطلاعات موجود در سیستم ( كانالهای سبز،‌ زرد، آبی و قرمز)
4- امكان كنترل ترانزیت كالا در مبدأ و مقصد از طریق رایانه
5- امكان اظهار كالا از راه دور با استفاده از پست الكترونیكی (E –Mail) و تجهیزات مخابراتی.
6-امكان كنترل ارزش كالا با استفاده از سوابق ارزش موجود در رایانه.
7- امكان استفاده از حسابهای اعتباری و پیش‌پرداخت در برنامه حسابداری.
8- امكان تبدیل اطلاعات اظهار‌نامه موجود در سیستم به كدهای EDI و فراهم آوردن زمینه مبادله الكترونیكی اطلاعات
9- امكان استفاده از برنامه رایانه‌ای فهرست كل بار (مانیفست) جهت كنترل میزان كالاهای وارد شده و تسویه آنها از دفاتر انبار.
10- امكان ایجاد ارتباط سیستمی با دفاتر حق‌العملكاران،‌بانكها، شركتهای بیمه و مؤسسات حمل و نقل و فراهم آوردن زمینه ایجاد ً مركز تجاری ً1 و دستیابی به ً تجارت بدون كاغذ ً2 .

گمرك جمهوری اسلامی ایران مصمم است با استمرار طرح تجهیز گمركات عمده كشور به نظام گمركی اطلاعات رایانه‌ایً‌ نگار ً طیف وسیعی از مــسائل و مشكلات موجود گمركی كشور را حل و فصل نماید و زمینه را برای سهولت در امر مبادلات بازرگانی، واردات و صادرات فراهم سازد، چراكه اعتقاد داریم برای افزایش كارایی بخش تجارت گام اصلی نوسازی نظام گمركی و تجهیز آن با روشها و امكانات جدید و پیشرفته است.

دستورالعمل اجرایی گردش اظهارنامه وارداتی در پروژه نگار جهت مراجعین

 

مرحله اول :ورود اطلا عات


صاحب كالا یا نماینده قانونی وی به بخش (ورود اطلاعات ) مراجعه وبا در یافت فرم اولیه اظهار نامه مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی در متن و ظهر اظهار نامه‌ می نماید ، همكاران گمركی مستقر در این قسمت آماده كمك به مراجعین جهت رفع اشكالات و پاسخگویی به سئوالات مطروحه می باشند، پس از تكمیل اظهار نامه اولیه و تحویل آن به قسمت ورود اطلاعات اظهارنامه وارد سیستم می شود‏.
قابل ذكر است كه اظهار كننده می بایست ارزش كالا و وجوهی را كه خود محاسبه نموده به تفكیك در ظهر اظهار نامه مربوط به وارد كننده با توجه به كد های مندرج در جزوه (سند واحد اداری (s.a.d)) درج نماید كه طبعأ این ارقام باید با ارقام محاسبه شده بوسیله كامپیوتر یكسان باشد . پس از ورود اطلاعات وهمچنین ورود هزینه های متعلقه به كالا، كاربراظهار نامه موجود در سیستم را از طریق رایانه خود ورایانه مركزی كنترل و پس از اخذ تائیدیه ، نسبت به ذخیره نمودن اظهارنامه در رایانه كاربر و رایانه مركزی اقدام می نماید (شماره ذخیره محلی توسط كاربر در قسمت بالای اظهار نامه یادداشت می شود )رایانه مركزی ضمن ذخیره نمودن اظهارنامه (شماره ذخیره در سرور ) را در خانه شماره 7درج می كند
در مراحل مختلف انجام تشریفات گمرگی، اظهار نامه توسط این شماره عطف و كد اظهار كننده فراخوانی وعملیات لازم بر روی آن انجام می گیرد. پس از پایان مراحل مذكور،اظهار نامه چاپ و به ضمیمه اظهار نامه دستی به صاحب كالا یا نماینده قانونی وی تحویل داده می شود تا پس از مقابله وكنترل امضاء نماید.
چنانچه دراین مرحله مغایرتی مشاهده شود،كاربر توسط شماره ذخیره محلی، اظهار نامه را فراخوانی ونسبت به اصلاح آن اقدام وپس از كنترل محلی وكنترل با سرور، اظهار نامه قبلی را از رایانه محلی خود حذف واظهار نامه جدید اصلاح شده را جایگزین آن میكند. سیستم به این اظهار نامه جدید شماره عطف جدیدی اختصاص خواهد داد.


مرحله دوم: پذیرش اظهار نامه


اظهار كننده اظهار نامة چاپی واظهار نامه دستی را همراه با اسناد ومجوزهای مورد نیاز (بر اساس كدهای مندرج در متن اظهار نامه) وفیش بانكی جهت رسیدگی به قسمت پذیرش اظهار نامه تسلیم می نماید.
در این قسمت تعلق اسناد به اظهار و وجود اسناد لازمه به صورت اجمالی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مسئولیت صحت مندرجات اسناد و مدارك تسلیمی و كامل بودن آنها به عهدة صاحب كالا می باشد.
پس از فراخوانی اظهار نامه از رایانه مركزی و اقدام نمودن به عملیات ثبت(كوتاژ)، درصورت مطابقت مندرجات متن اظهارنامه با اطلاعات موجود در رایانه مركزی،سیستم نسبت به تخصیص یك شماره تحت عنوان شمارة ثبت اظهارنامه (كوتاژ) عمل خواهد نمود، در غیر اینصورت اظهارنامه جهت اصلاح یا تكمیل به اظهار كننده برگشت داده خواهد شد. در چنین حالتی اظهار كننده می بایست به واحد ورود اطلاعات مراجعه تا اصلاحات لازم در اظهار نامه وی انجام ویك چاپ جدید تهیه وبكار گرفته شود.
كالا از تاریخ پرداخت مبالغ تعیین شده در اظهار نامه، اظهار شده تلقی میشود.
صاحب كالا تا قبل از اختصاص شماره ثبت به اظهار نامه توسط سیستم، حق هرگونه تغییر یا اصلاح اظهار نامه را دارد.پس از پذیرش اظهار نامه كلیة اسناد ارا ئه شده، به استثناء فیش بانكی به اظهار نامه الصاق ولاك و مهر میشود. سپس شمارة ثبت در محل مربوطه (قسمت(الف)اظهار نامه چاپی) به طور دستی درج و اظهار نامه تنظیم شده همراه با اسناد ضمیمه جهت انجام كنترلهای گمركی به قسمت ارزیابی ارسال می گردد.


مرحله سوم : كنترلهای گمركی


در این مرحله ارزیابی فیزیكی كا لا انجام می شود پس از ارزیابی، ارزیاب نسبت به ظهر نویسی اظهارنامه وكنترل وجوه پرداختی وسایر مقررات اقدام وپس از خاتمه این كنترلها ، متن اظهارنامه را امضاء وآن را به كارشناس سرویس ارزیابی تحویل می دهد . كارشناس مزبور در صورت صحت اظهار، اظهار نامه را امضاء و به رئیس سرویس ارزیابی تحویل می نماید رئیس سرویس ارزیابی توسط شماره عطف وكد اظهار كننده كه در متن اظهار نامه نوشته شده ویا از طریق شماره ثبت اظهار نامه آن را فراخوانی وبا استفاده از رایانه به ارزیابی سیستمی آن مبادرت نموده، شماره ارزیابی تعیین شده توسط سیستم را به صورت دستی در محل مربوطه (قسمت (ب) اظهار نامه) وارد و اظهار نامه را امضاء میكند.
چنانچه عملیات ارزیابی منجر به تغییراتی در اظهار نامه شود، رئیس سرویس ارزیابی یا كارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهار نامه قبلی كه منجر به ایجاد اظهار نامة جدیدی خواهد شد اقدام میكند.
پس از اصلاحیه یا اظهار نامه متمم در یك نسخه چاپ و جهت امضاء و پرداخت تفاوت به صاحب كالا تحویل داده می شود. رئیس سرویس ارزیابی اظهار نامه نهایی اصلاح شده را ارزیابی سیستمی نموده و پس از درج شماره ارزیابی در محل مربوطه (قسمت(ب) اظهار نامه)، آن را امضاء كرده به واحد صندوق و صدور پروانه ارسال میكند.
مرحله چهارم:پرداخت و ترخیص
پس از ارزیابی سیستمی و امضاء اظهار نامه توسط رئیس سرویس ارزیابی، اظهار نامه و فیش بانكی به صندوق تحویل می شود. صندوقدار ابتدا اظهار نامه مربوطه را از سیستم فراخوانی و مبلغ فیش ارائه شده را با مبلغ محاسبه شده توسط سیستم در خانه 47 اظهار نامه مقابله می كند و در صورت تائید،رسید صندوق را بر اساس اطلاعات مندرج در خانه های اظهار نامه در رایانه تكمیل، كنترل و تائید،می نماید. پس از آن فیش بانكی از اسناد جدا و نسبت به چاپ پروانه گمركی اقدام میشود.
پروانه چاپ شده بوسیله مسئول صندوق مهر و امضاء شده، شماره آن در دفتر مربوطه وارد میگردد سپس با اخذ رسید به صاحب كالا تحویل میشود.

دستورالعمل اجرایی گردش اظهارنامه صادراتی در پروژه نگار جهت مراجعین

 

مرحله اول :ورود اطلا عات


صاحب كالا یا نماینده قانونی وی به بخش (ورود اطلاعات ) مراجعه وبا در یافت فرم اولیه اظهار نامه مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی در متن و ظهر اظهار نامه‌ می نماید ، همكاران گمركی مستقر در این قسمت آماده كمك به مراجعین جهت رفع اشكالات و پاسخگویی به سئوالات مطروحه می باشند
پس از تكمیل اظهار نامه اولیه و تحویل آن به قسمت ورود اطلاعات،اطلاعات اظهار نامه وارد سیستم میشود.
قابل ذكر است كه اظهار كننده می بایست ارزش كالا و وجوهی را كه خود محاسبه نموده به تفكیك در ظهر اظهار نامه مربوط به وارد كننده با توجه به كد های مندرج در جزوه (سند واحد اداری (s.a.d) ) درج نماید كه طبعأ این ارقام باید با ارقام محاسبه شده بوسیله كامپیوتر یكسان باشد.در صورت مغایرت این محاسبات با سایر اطلاعات وارد شده در سیستم، قبل از شروع مرحله بعدی می بایست این اختلافات مشخص وبرطرف شود سیستم دارای قابلیت كنترل مشخصات صاحب كالا و اعتبار كارت بازرگانی وی می باشد.با ورود كد كالا سیستم كد اسناد و مجوزهای لازم برای صدور آن كالای خاص را در خانه 44 اظهار نامه وارد میكند كه بایستی این كدها بوسیله كارشناسی تطبیق اسناد ملاحظه و از الصاق آن به اظهار نامه اطمینان حاصل نماید. پس از ورود اطلاعات وهمچنین ورود هزینه های متعلقه به كالا. كاربراظهار نامه موجود در سیستم را از طریق رایانه خود ورایانه مركزی كنترل و پس از اخذ تائیدیه ، نسبت به ذخیره نمودن اظهارنامه در رایانه كاربر و رایانه مركزی اقدام می نماید (شماره ذخیره محلی توسط كاربر در قسمت بالای اظهار نامه یادداشت می شود )رایانه مركزی ضمن ذخیره نمودن اظهارنامه (شماره ذخیره در سرور‏)را در خانه شماره 7درج می كند
در مراحل مختلف انجام تشریفات گمركی، اظهار نامه توسط این شماره عطف و كد اظهار فراخوانی وعملیات لازم بر روی آن انجام می گیرد. پس از پایان مراحل مذكور،اظهار نامه چاپ و به ضمیمه اظهار نامه دستی به صاحب كالا یا نماینده قانونی وی تحویل داده می شود تا پس از مقابله وكنترل امضاء نماید.
چنانچه دراین مرحله مغایرتی مشاهده شود،كاربر توسط شماره ذخیره محلی، اظهار نامه را فراخوانی ونسبت به اصلاح آن اقدام وپس از كنترل محلی وكنترل با سرور، اظهار نامه قبلی را از رایانه محلی خود حذف واظهار نامه جدید اصلاح شده را جایگزین آن میكند.


مرحله دوم: پذیرش اظهار نامه


اظهار كننده اظهار نامة چاپی را به ضمیمه اسناد مورد لزوم (بر اساس كدهای مندرج در متن اظهار نامه) وفیش بانكی جهت رسیدگی به قسمت پذیرش اظهار نامه تسلیم می نماید.
در این قسمت تعلق اسناد به اظهار و وجود اسناد لازمه به صورت اجمالی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مسئولیت صحت مندرجات اسناد و مدارك تسلیمی و كامل بودن آنها به عهدة صاحب كالا می باشد.
پس از فراخوانی اظهار نامه از رایانه مركزی و اقدام نمودن به عملیات ثبت(كوتاژ) ، درصورت مطابقت مندرجات متن اظهارنامه با اطلاعات موجود در رایانه مركزی،سیستم نسبت به تخصیص یك شماره تحت عنوان شمارة ثبت اظهارنامه (كوتاژ) عمل خواهد نمود، در غیر اینصورت اظهارنامه جهت اصلاح یا تكمیل به اظهار كننده برگشت داده خواهد شد. در چنین حالتی اظهار كننده می بایست به واحد ورود اطلاعات مراجعه تا اصلاحات لازم در اظهار نامه وی انجام ویك چاپ جدید تهیه وبكار گرفته شود.
كالا از تاریخ پرداخت مبالغ تعیین شده در اظهار نامه، اظهار شده تلقی میشود.
صاحب كالا تا قبل از اختصاص شماره ثبت به اظهار نامه توسط سیستم، حق هرگونه تغییر یا اصلاح اظهار نامه را دارد.پس از پذیرش اظهار نامه كلیة اسناد ارا ئه شده، به استثناء فیش بانكی به اظهار نامه الصاق ولاك و مهر میشود. سپس شمارة ثبت در محل مربوطه (قسمت(الف)اظهار نامه چاپی) به طور دستی درج و اظهار نامه و اسناد ضمیمه به همراه یك برگ اظهار نامه (كه به عنوان پروانه صادراتی مورد استفاده قرار می گیرد)جهت انجام عملیات ارزیابی به قسمت ارزیابی ارسال میگردد.


مرحله سوم : كنترلهای گمركی


در این مرحله ارزیابی فیزیكی كا لا انجام می شود پس از ارزیابی، ارزیاب نسبت به ظهر نویسی اظهار نامه وهمچنین ظهر نویسی اظهار نامه نهایی (یا پروانه گمركی)اقدام و آن را به رئیس سرویس ارزیابی صادرات ارائه می كند. رئیس سرویس ارزیابی توسط شماره عطف وكد اظهار كننده كه در متن اظهار نامه نوشته شده اظهار نامه مربوطه را فراخوانی وبه ارزیابی اظهار نامه توسط سیستم مبادرت نموده و شماره ارزیابی تعیین شده توسط سیستم را به صورت دستی در محل مربوطه(‏قسمت (ب) اظهار نامه) وارد و اظهار نامه را امضاء میكند. چنانچه عملیات ارزیابی منجر به تغییراتی در اظهار نامه شود، رئیس سرویس ارزیابی یا كارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهار نامه قبلی كه منجر به ایجاد اظهار نامة جدیدی خواهد شد اقدام میكند.
سپس اظهار نامه اصلاح شده در یك نسخه چاپ و ضمیمه اظهار نامه قبلی شده تا صاحب كالا پس از امضاء آن به رئیس سرویس ارزیابی مراجعه نموده و نسبت به ارزیابی سیستمی و امضاء آن اقدام كند.


مرحله چهارم:پرداخت و ترخیص


پس از ارزیابی سیستمی و امضاء اظهار نامه توسط رئیس سرویس ارزیابی، اظهار نامه و پروانه گمركی ظهر نویسی شده و فیش بانكی به صندوق تحویل می شود. صندوقدار ابتدا اظهار نامه مربوطه را از سیستم فراخوانی و مبلغ فیش ارائه شده را با مبلغ محاسبه شده توسط سیستم در خانه 47 اظهار نامه مقابله می كند و در صورت تائید،رسید صندوق را بر اساس اطلاعات مندرج در خانه های اظهار نامه در رایانه تكمیل، و پس از كنترل و تائید چاپ و امضاء نموده، به اظهار كننده ارائه می دهد پس از آن فیش بانكی از اسناد جدا و شماره كوتاژ اظهار نامه را در ظهر فیش جهت برقراری ارتباط بین فیش اظهار نامه درج می كند
سپس اقدام به چاپ پروانه گمركی بروی اظهار نامه ظهر نویسی شده كرده آن را به همراه سایر اسناد واظهار نامه با ستثنا، فیش بانكی جهت امضا، رئیس سرویس ارزیابی به قسمت كنترلهای گمركی تحویل می نماید

.Copyright © 2019 IranClearance.ir . All Rights Reserved